[🆕🇻🇳] An Yoga – Phòng tập dạng home studio, quy mô nhỏ 🧘 Top1Yoga 🧘 𝐋𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐢́ 𝐢𝐦 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 ? Bản chất của tâm trí là luôn ồn ào, luôn vận hành. Tâm trí không thể nào im lặng được. Nếu bạn vẫn còn trú ngụ nơi tâm , shares-0✔️ , likes-6❤️️ , date-2022-12-09 05:14:18🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

[🆕🇻🇳] An Yoga – Phòng tập dạng home studio, quy mô nhỏ 🧘 Top1Yoga 🧘 𝐋𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐢́ 𝐢𝐦 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 ?

Bản chất của tâm trí là luôn ồn ào, luôn vận hành. Tâm trí không thể nào im lặng được. Nếu bạn vẫn còn trú ngụ nơi tâm  , shares-0✔️ , likes-6❤️️ , date-2022-12-09 05:14:18🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

😎❤ॐ🤸💪🧘🏻🙏🏻🎧👗🛒🛍️🥾👔🤵🏻🏀🏆🏓⛹️‍🤼‍🏃🏻🚴🏼🏋🏻‍🏌️⛳🏑🛰💅💇 …
𝐋𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐢́ 𝐢𝐦 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 ?

Bản chất của tâm trí là luôn ồn ào, luôn vận hành. Tâm trí không thể nào im lặng được. Nếu bạn vẫn còn trú ngụ nơi tâm trí và bắt tâm trí im lặng, điều này không bao giờ xảy ra.

Cũng như gió chính là thổi. Bạn là gió thì bạn luôn thổi. Bạn muốn ngừng thổi thì bạn phải bước ra ngoài cơn gió vì không thổi sẽ không gió.

Vậy làm sao để bước ra ngoài tâm trí, làm sao để trải nghiệm được sự tĩnh lặng không tâm trí?

Bạn hãy là người nhận biết. Bạn nhận biết tâm trí đang đến, đi và khi nó không có đó. Chỉ cần như vậy thôi là bạn đang bước từ tâm trí sang vô trí, từ niệm sang vô niệm.

Năng lực nhận biết đang hiện hữu mỗi phút giây chính là trạng thái vô trí. Chỉ cần bạn an trú được ngay nơi nhận biết, nơi đó vắng mặt tâm trí. Nơi đó luôn tĩnh lặng, sáng ngời.

– Pháp Nhật –

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

🚀🤖💻🐱🐠🐕🐈‍⬛🐾🦜🐰🐹🐠🦎🐢🐭🐇🛠️🍎🎡⛷🚁🏇🍹🏂💄👄🧴💕 …

Code Embed: No embed code was found for TOP1INDEX-100063459015160


𝐋𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐢́ 𝐢𝐦 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 ?

Bản chất của tâm trí là luôn ồn ào, luôn vận hành. Tâm trí không thể nào im lặng được. Nếu bạn vẫn còn trú ngụ nơi tâm , shares-0✔️ , likes-6️️ , date-2022-12-09 05:14:18📰🆕
#𝐋𝐚𝐦 #𝐬𝐚𝐨 #𝐜𝐡𝐨 #𝐭𝐚𝐦 #𝐭𝐫𝐢 #𝐢𝐦 #𝐥𝐚𝐧𝐠 #Bản #chất #của #tâm #trí #là #luôn #ồn #ào #luôn #vận #hành #Tâm #trí #không #thể #nào #lặng #được #Nếu #bạn #vẫn #còn #trú #ngụ #nơi #tâm59######ĐÚNG1######[🆕🇻🇳] 05:14:18🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕 2022 An Yoga - Phòng tập dạng home studio Áo, bạn chất cho con của đăng date-2022-12-09 date20221209 được hạnh home 𝐢𝐦 không là làm lắng. likes-6❤️️ likes6 luôn mơ nào nếu ngủ, nhỏ no1brand no1fitness no1Sport no1Vietnam no1Yoga nỗi Ơn phòng quý quy mô nhỏ sao shares-0✔️ shares0 studio tâm tập thế Top1Brand top1fitness Top1Index Top1List Top1Sport Top1Vietnam top1world top1yoga trì tru vẫn yoga 🧘
[give_form id="2868661"]

Ways to Give | ASE Foundation for Cardiovascular Ultrasound

top1yoga-vietnam.top1index-top1list.com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart